Uusi vertaisarvioitu artikkeli lähiökortteleiden horisontaalisesta laajentamisesta

Yhdyskuntasuunnittelu-lehden kansi 2023 numero 3 Rakentamisen suunnanmuutos

Jyrki Tarpion ja Markku Norvasuon artikkelissa esitellään uudenlainen tapa tiivistää lähiötä. Siinä lähiökerrostaloja ei pureta, vaan niitä laajennetaan valikoidusti sivusuunnassa.

Menetelmä perustuu seuraaviin pääajatuksiin: Ensinnäkin niin kutsutussa uusruutukaavassa lähiökortteleihin jää väljiä kohtia, joissa korttelirakennetta voidaan täydentää. Toiseksi lähiökerrostalojen tyypillisen rakenneratkaisun, kirjahyllyrungon sivuseinät eivät ole kantavia, joten niitä on melko helppo aukottaa. Kolmas ja tärkein huomio koskee asuntopohjia, jotka ovat lähtökohdiltaan laadukkaita ja sopivat täydennettäväksi. Huoneistojakaumaa ja huoneistojen ominaisuuksia on siten mahdollista muuttaa. Linkki julkaisuun