Suomeksi

Mamyfu – Making my future  on Central Baltic -ohjelman hanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan menetelmiä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. TAMKin koordinoiman hankkeen kansainväliset partnerit ovat Eestistä ja Latviasta.

Hankkeen ideana on vahvistaa nuorten omaa proaktiivisuutta omassa yhteisössään. Nuoret haastetaan mukaan toimimaan itse oman tulevaisuutensa muovaamiseksi. Menetelminä sovelletaan muun muassa photo voice -menetelmää, tulevaisuusohjausta ja yhteistoiminnallista projektityöskentelyä. Ideana on, että nuoret itse suunnittelevat ja toimivat omissa yhteisöissään ja siten saavat näkemyksensä kuulluksi.

Hanke on voimassa elokuusta 2019 kesäkuuhun 2021. Sen aikana toteutetaan kolme intensiiviviikkoa Eestissä, Latviassa ja Suomessa.

Rahoituslähde Central Baltic Programme 2014-2020.