LUOVIA

Luovien alojen ammattilaisten osaamisen, muutoskyvykkyyden ja yhteistyövalmiuksien vahvistaminen Pirkanmaalla.

Luovan alan tekijä - Tervetuloa mukaan!

LUOVIA -hanke vahvistaa luovien alojen yrittäjien ja freelancereiden osaamista, muutoskyvykkyyttä, työhyvinvointia ja yhteistyövalmiuksia tarjoamalla koulutusta, neuvontaa, asiantuntijaohjausta ja vertaisoppimista. Samalla edistetään eri sektoreiden verkostoitumista myös oman alan ulkopuolelle.

Hankkeessa toimenpiteet kohdennetaan luovan alan sisällön tuottajiin.

Voit ilmoittautua kaikkiin LUOVIA hankkeen tapahtumiin missä tahansa vaiheessa hanketta.
Tilaisuudet ovat maksuttomia.