Kuulluksi-foorumit

 

Kuulluksi-foorumit kutsuu sinut mukaan ryhmäperustaiseen työskentelyyn ja tutkimukseen, jossa tarinateatterin keinoin on mahdollista käsitellä sijaishuollossa kohdattuja kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksia. Foorumit toteutetaan Jyväskylässä syksyllä 2023 ja talvella 2024 yhteensä neljässä tapaamisessa. Työskentely on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille.

Turvallisuutta ja osallisuutta tarjoavien kohtaamisten järjestämisestä vastaa Kuulluksi-hankkeen työryhmä, johon kuuluu Johanna Barkman (Pesäpuu ry), tutkija Marianne Notko (Kuulluksi-hanke) ja Tarinateatteri Storian näyttelijät. Mukaan pääset ilmoittautumalla sähköisesti Webropol-alustalla https://link.webropolsurveys.com/S/9DF6D86DB74EC90A .

Vielä on muutamia paikkoja jäljellä, ilmoittautumisaikaa on jatkettu 15.10.2023 asti! Lisätietoja työskentelystä ja Kuulluksi-hankkeen tutkimustavoitteista löydät näiltä verkkosivustoilta ja alta.

 

Tarkoitettu

Täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat lastensuojelussa sijoitettuina ollessaan kokeneet kaltoinkohtelua.

 

Kaiken ydin

Jokaisen näkemykset ansaitsevat tulla kuulluiksi. Kuulemalla ja kohtaamalla kaltoinkohtelua kokeneita henkilöitä ymmärretään mistä on kysymys, kun puhutaan sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Siten voidaan luoda turvallisuutta, osallisuutta ja avoimuutta vaalivaa lastensuojelutyötä.

 

Päivän kulku

Foorumi sisältää lounaan ja päiväkahvin/teen. Yhdessä rakennetaan turvallinen tila, jossa on mahdollista jakaa kokemuksia nykyhetkestä ja menneisyydestä omilla ja ryhmän ehdoilla. Ryhmäkeskusteluissa pyritään jakamaan kokemuksia tasolla, joka ei herätä toisissa traumamuistoja. Tarinateatteri Storia rakentaa ja esittää yhteisen tarinan kerrotuista kokemuksista. Lopuksi rentoudutaan ja jäähdytellään. Foorumit päätetään aina rauhallisin mielin.

 

Kuulluksi-foorumit kutsuvat sinut mukaan tutkimukseen,

jonka tavoitteena on saada tietoa haasteista ja mahdollisuuksista näiden kokemusten käsittelyssä sekä tarinallisista työskentelytavoista näiden kokemusten kuulluksi tulemiseksi. Sinun kokemuksesi ja ajatuksesi ovat arvokkaita tämän tiedon saamiseksi.

Tutkija Marianne Notko kerää aineistoa kirjoittamalla havaintomuistiinpanoja sekä tallentamalla tarinateatteriryhmän esityksen ja vapaaehtoisten osallistujien ryhmäkeskustelun. Kaikki aineistonkeruu tapahtuu luottamuksellisesti.

 

Miten pääsee mukaan?

Mukaan pääset ilmoittautumalla sähköisesti Webropol-alustalla https://link.webropolsurveys.com/S/9DF6D86DB74EC90A 15.10.2023 mennessä. Ennen foorumia Johanna Barkman ottaa sinuun yhteyttä. Kannustamme osallistumaan kaikkiin neljään tapaamiseen, tarvittaessa kustannamme kohtuulliset matkakulut Jyväskylään. Kuhunkin foorumiin otetaan mukaan enintään 10 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot

Osahankkeen vastuullinen tutkija: YTT, dosentti Marianne Notko,
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
p. 040 8053124, marianne.notko@jyu.fi

Foorumityöskentelyn ohjaaja: kehittämispäällikkö Johanna Barkman,
Pesäpuu ry, p. 040 514 4855, johanna.barkman@pesapuu.fi

Vastuullinen johtaja: FT, dos. Antti Malinen, Kokemuksen historian huippuyksikkö, Tampereen yliopisto
antti.malinen@tuni.fi

 

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus:

Kuulluksi-foorumit_tietosuojailmoitus