Julkaisut ja media

Löydät tästä osiosta Kuulluksi-hankkeeseen ja sen tematiikkaan liittyviä julkaisuja, kulttuurisia tuotoksia ja tietoa yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

 

Artikkelit

Kivimäki, Ville, Malinen, Antti & Vuolanto, Ville (2023). Communities of Experience. Digital
Handbook of the History of Experience.

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti (2022). Kaltoinkohtelun muistot lapsuudesta.
Muistitietotutkimus vaikuttamassa yhteiskuntaan. Teoksessa Ulla Savolainen & Riikka Taavetti
(toim.) Muistitietotutkimuksen kentät: Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: SKS, 438–458.

Malinen, Antti, Laine-Frigren, Tuomas & Kaarninen, Mervi (2022). Rebuilding emotional ties for child evacuees returning from abroad. Children’s literature and informal education in post-WWII Finland. History of Education 51 (4), 578–595.

Malinen, Antti (2021). “Eleven Old Boys Crying Out for Revenge”. Emotional Dynamics in the Care-Leavers’ Efforts of Seeking Justice, Case Palhoniemi Reform School 1945–1946. No Foundations. An Interdisciplinary Journal of Law and Justice, 40–71.

Malinen, Antti & Laurén, Kirsi (2021) Shame and silences: children’s emotional experiences of
insecurity and violence in postwar Finnish families. Social History 46 (2), 193–220.

Kuulluksi-hankkeen yhteiskunnallinen vuorovaikutus:

Helsingin Sanomat, ”Huonoja sijoituksia”, 4.12.2022 (haastattelu)

Kuulluksi-hankkeen seminaari 31.9.-1.10.2022

Mieli ry, Lapset, nuoret ja perheet, 25.3.2022 (hankkeen esittely)

Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrin toimialue, 9.11.2022 (pyydetty luento).

THL:n erityispalvelut osasto, 9.6.2022 (hankkeen esittely).