FutuRED digivihreän siirtymän ytimessä

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksen johtaja Jukka Puhto johti työpajan keskustelua.

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita digivihreällä siirtymällä on? Miten digivihreys näkyy kiinteistö- ja rakennusalalla? Toinen FutuRED-työpaja käsitteli näitä kysymyksiä yhdessä alan yritysten ja yliopiston tutkijoiden kanssa Nokia Areenan Paidia-tilassa.

Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED jatkaa toimintaansa kiinteistö- ja rakennusalan muutostrendien parissa. Tällä kertaa hankkeen työpajan aiheena oli digivihreä siirtymä, joka on ajankohtainen kestävän kehityksen haaste. Ilmastonmuutos vaatii kehitystä kohti kestävämpää elämäntapaa yhteiskunnan kaikilta toimijoilta, mutta miten FutuRED-yhteistyökumppanit näkevät digivihreän siirtymän?

– Kiinteistöpuolelle vihreä siirtymä tulee annettuna yhdessä ESG-raportoinnin ja taksonomian kanssa. Faktapohjaista tietoa tarvitaan muun muassa resurssien suuntaamiseen ja raportointiin. Digitalisaatio voi auttaa näiden ymmärtämisessä, sanoo Arttuasunnot Oy:n arkkitehti ja hankekehittäjä Juri Pelkonen.

Ilmiö on yrityksillä esillä, mutta omia toimintatapoja muutetaan vielä tilanteeseen sopiviksi. Erityisesti liiketoiminnassa yritetään ottaa vihreää siirtymää mukaan toimintaan hyödyntäen saatavilla olevaa tietoa ja tekniikkaa. Innovatiivisten yritysten tukeminen koetaan myös keinona auttaa vihreässä siirtymässä.

Miten vihreän siirtymän kehitystä voi viedä eteenpäin?

– Oma johtaminen ja yrityskulttuuri ovat tärkeitä kehitystoiminnassa. Olemme menossa puheista tekoihin. Muutosta voi nopeuttaa tukemalla toinen toistaan, jolloin liikumme yhdessä voimakkaammin eteenpäin. Suomessa on hyvää osaamista, jonka voi valjastaa paremmin ja viedä eteenpäin kansainvälisille markkinoille, toteaa Lujatalo Oy:n aluejohtaja Pekka Kilponen.

Kehityksen haasteita löytyy esimerkiksi vähähiilisyyden määrittelemisessä, ratkaisujen käyttöönotossa sekä kehityksen edelläkävijän löytämisessä. Toisaalta rahoitus ja erilaiset luvat ovat tärkeitä digivihreän siirtymän toteutumisessa.

Tilojen tehokkuutta voidaan parantaa yhteistyöllä ja muuntojoustavuudella. Hyvänä esimerkkinä Nokia Arenan Paidia taipuu moneen eri tilaisuuteen.

Vihreä siirtymä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, joiden väliltä voi olla haastavaa valita. Hyödyllistä olisi löytää omaan toimintaan sopiva potentiaali ja kehittää sitä. Tiedonhallinta ja saadun datan käsittely ovat keskeisiä vihreän siirtymän tuomisessa kiinteistö- ja rakennusalalle. Tekoäly nähdään suurena apuna massiivisen tietomäärän käsittelyssä.

– Kyseessä on iso muutos. Olemassa on paljon hankkeita ja tietoa, mutta on osattava ammentaa niistä oikeat asiat ja tehdä konkretiaa, kertoo Kilponen.

– Meidän tulisi päästä ulos siiloista, sillä yhteistyön tekeminen on vaikeaa irrallaan. Luottamuksen rakentaminen on vaikeaa alalla, jonka toiminta perustuu epäluottamukseen. Alallamme isot pääomat sitoutuvat hyvin pitkäksi aikaa. Rakennamme kalliita yksiköitä ja usein hyvin perinteisillä menetelmillä. Meidän pitäisi viedä yhdessä rohkeasti kehitystä eteenpäin, kehottaa Pelkonen.

Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED on mukana rohkeasti edistämässä vihreää siirtymää ja muita kiinteistö- ja rakennusalan tärkeitä aiheita. Hanke keskittyy syksyllä muihinkin kiinteistökehittämisen aihealueisiin, kuten tekoälyyn ja ikääntyneiden asumiseen. Seuraavaksi luvassa on webinaareja, joista tiedotetaan tarkemmin CoreLabin sivuilla.

Lisätietoja:

Jukka Puhto, TkT
Johtaja, Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus
050 550 1234

FutuRED-hankkeessa rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Visma Real Estate Oy, Arttuasunnot Oy, Lujatalo Oy, Lännen palveluyhtiöt Oy, NCC Property Development Oy, PEAB Kiinteistökehitys Oy ja Saint-Gobain Finland Oy.