Esittely

© Jonne Renvall Tampereen yliopisto

Kiinteistökehittämisen tulevaisuufoorumi FutuRED suuntaa alan hankkeita ja opetusta tarkkailemalla muutostrendejä ja alan kehitystä tiiviissä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Tausta

Tulevaisuusfoorumin taustalla on Tampereen yliopiston Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus, joka vastaa kiinteistökehittämisen tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa.

Yhteiskunnallisesti taustalla vaikuttavat megatrendit, kuten kaupungistuminen, digitalisaatio ja energian murros. Megatrendit muuttavat ihmisten ja organisaatioiden toimintatapoja ja -malleja. Kehityksessä mukana pysyäkseen on tärkeää olla tietoinen muutoksista ja vastata niihin joustavasti ja sopeutuvasti.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on syventää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää yhteisten tutkimus- ja yhteiskehittämishankkeiden käynnistämistä sekä kehittää arvonluonnin malleja niitä tukemaan. Lisäksi tavoitteina on innovaatiotoimintaa, kansainvälisten suhteiden luontia ja käytännön yrityselämän näkemyksien tuomista opetuksen kehittämiseen.

Tavoitteena on muodostaa alusta, jolla osallistujat saavat tietoa ja ymmärrystä tulevaisuuden muutostrendeistä, sekä niiden vaikutuksista kiinteistö- ja rakennusalalle. Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi suuntaa samalla hankkeiden ja opetuksen kehittämistä tietämyksensä avulla.

Toimintatapa

Hanke käynnistyi maaliskuussa 2023 esittelytapaamisella, jossa toimintatavan rakenne päätettiin alustavasti.

FutuRED järjestää vuoden aikana johtoryhmän kokouksia, projektiryhmän kokouksia ja työpajoja, sekä webinaareja tai seminaareja aihepiiristä, joista viestitään monipuolisesti eri alustoilla.

Vaikuttavuus

Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi pyrkii toimimaan yhteiskunnallisesti vaikuttavasti ja muutosta tuoden. Tähän osana on monipuolinen viestintä, luotettava tiedon hankinta, sekä tiivis yhteistyö avainasemassa toimivien yhteistyökumppanien kanssa. Viestintää hallinnoi Tampereen yliopiston kiinteistö- ja rakennusalan yhteiskehittämisalusta CoreLab.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

FutuRED projektissa toimii rahoittajina ja yhteistyökumppaneina useita kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.

Tampereen yliopisto
Kiinteistöalan koulutussäätiö sr (Kiinko)
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Oy (Hoas)
Visma Sirius Oy
Arttuasunnot Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lännen Palveluyhtiöt Oy
Lujatalo Oy
NCC Property Development Oy
Peab Kiinteistökehitys Oy
Saint-Gobain Finland Oy