Opiskelu

Moduulit toimivat arkityön ulkopuolisena alustana, jossa omaa ammatillista roolia voi tarkastella ja kehittää hieman etäämmältä.

Opiskelussa sovelletaan menetelmiä, jotka sopivat työn ohessa oppimiseen, lähtien modulaarisesta toteutuksesta. Toteutus puhtaana etäopiskeluna ei kuitenkaan vastaa tarpeeseen, jossa arvostetaan myös verkottumista. Siksi toteutus on yhdistelmä lähipäiviä, etäopintoja ja itsenäistä työskentelyä. Myös verkko-opetuksessa hyödynnetään sekä aktiivista ryhmäopetusta että omassa tahdissa eteneviä tehtäviä.

Etenkin Kaupunkisuunnittelija-moduulissa teoreettisena välineenä on yhteistoiminnallinen oppiminen, jossa jokaisella tekee osansa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tällainen co-operative learning on vastakohta kilpailulle ja yksilötyöskentelylle. Välineinä toimivat mm.

  • ryhmätyöskentely ja pienryhmäkeskustelut, joihin osallistujat voivat tukea tosiaan
  • työpajat, joihin osallistujat käsittelevät pienryhmissä syntynyttä tietoa
  • keskusteluryhmät, joiden teknisenä alustana on Moodle

Yliopisto tarjoaa vertaisarviointiin tutkimustietoa oppimisen laajuudesta, prosesseista ja tavoista. Vahvuus syntyy osallistujien vuorovaikutuksesta, joka kannustaa löytämään omat vahvuudet.

Koronatilanteen osalta opiskelussa seurataan Tampereen yliopiston periaatteita. Syksyn 2020 ensimmäisessä periodissa opetus tapahtuu verkossa mm. maisemasuunnittelun osalta. Toisen periodin (vko 43-50) toteutetaan lähipäivät yliopiston ohjeiden mukaan.