Opetustarjonta

Syksyllä 2020 pilotissa on tarjolla kaksi moduulia, Maisemasuunnittelu ja Kaupunkisuunnittelija 2020.

Kurssimateriaalit ovat saatavilla jo kurssin alussa. Niiden avulla voit rytmittää aikatauluasi joustavasti. 5 opintopisteen laajuus tarkoittaa keskimäärin 114 tunnin työpanosta, joka jakautuu aktiiseen lähi/verkko-opetukseen, itsenäiseen opiskeluun ja ryhmissä tapahtuvaan oppimiseen pääosin verkossa.

Maisemasuunnittelu, 5 op, 25.8. – 8.12. Haku käynnissä 6.8. – 21.8.

Maisemasuunnittelu on osa arkkitehtuurin yksikön vaihtuvaa tutkinto-opetusta, ja sen voi suorittaa jatkuvan oppimisen täydennyskoulutuksena akateemisena moduulina.

Opetuskieli suomi. Paikkoja 10.

 • keskittyy maisemaan ja kaupunkisuunnittelun ekologisiin haasteisiin
 • suunnattu kaupunkisuunnittelua pääaineenaan opiskeleville diplomityövaiheessa
 • moduuli on uusi Tampereen yliopiston yhdistelmäopetuksen muoto, jolla pilotoidaan Kaupunkimoduuleissa jo ammatissa työskentelevien ja opiskelijoiden yhteistyötä, josta on aikaisempia onnistuneita kokemuksia mm. rakennusarkkitehtien täydennyskoulutuksesta arkkitehdeiksi.

Tavoitteet:

 • tunnet maisemasuunnittelun historiallinen taustan
 • syvennät ekologista tietämystä maisemarakenneanalyysin, viheralueiden suunnittelun, ilmastonmuutokseen varautumisen, hulevesien käsittelyn, kulttuurimaiseman hoidon ja suojelun sekä ympäristövaikutusten arvioinnin pääperiaatteiden osalta.

Moduuli opetetaan ensimmäisellä periodilla verkossa ja mahdollinen lähiopetus sijoittuu loka-marraskuulle Arkkitehtiyksikössä Hervannan kampuksella tiistaisin. Kurssilla käytetään Moodle-alustaa, jossa kaikki kurssin materiaali, keskustelut ja tehtävien palautus sekä palaute tapahtuu. Kurssi etenee viikottain ja vaatii osallistujilta sekä aktiivista osallistumista ryhmäkeskusteluihin, ryhmätyöhön, että itsenäistä opiskelua. Kurssiin sisältyy ulkotilojen suunnitteluun liittyvä harjoitustyö.

Arkkitehtuurin yksikön opiskelijat ovat maisterivaiheessa usein jo vakiintuneesti mukana työelämässä ja heillä on runsaasti kansainvälistä kokemusta. Kohtaa ja verkostoidu kurssilla nuorien tulevaisuuden tekijöiden kanssa.

Moduuliin valitaan 10 henkilöä (tutkinto-opiskelijoita 40).

 

Kaupunkisuunnittelija, 5 op, 30.9. – 4.12.2020  Haku 16.9. mennessä

Kaupunkisuunnittelija 2020 on luotu erityisesti pilottia varten.

Opetuskieli suomi. Paikkoja 30.

 • ketterä opintojakso palvelee työelämää, voi suorittaa työn rinnalla
 • pilottina on suunnattu erityisesti julkishallinnon kaupunkisuunnittelijoille
 • sisältää 4 lähiopiskelupäivää sekä verkko-opiskelua ryhmässä ja itsenäisesti

Tavoitteet

 • kehität ja syvennät omia taitoja yhdessä samoissa tehtävissä toimivien kanssa
 • opit profiloimaan ja suuntaamaan omaa ja organisaatiosi erityisiä vahvuuksia
 • opit linjaamaan taitojasi kuntastrategian ja globaalien tavoitteiden mukaan

Kurssilla käytetään Moodle-alustaa, jossa kaikki kurssin materiaali, keskustelut ja tehtävien palautus sekä palaute tapahtuu. Lähipäivät järjestetään 2020 Tampereella yliopiston Hervannan kampusareenalla, myös etäosallistuminen mahdollinen. Poikkeusolojen vuoksi varaudutaan myös lähipäivien järjestämiseen verkossa sekä tallentamaan lähipäivien sisältö korvaavaa etäopiskelua varten. Moduuli antaa välineitä ammatilliseen kehittämiseen  sekä oman osaamistason arviointiin joustavasti.

 


Moduulien ohjelmat

Maisemasuunnittelu 25.8. – 8.12.

Kaupunkisuunnittelija  3.10. – 4.12. (lähiopetus käynnistyy 7.10)