Maisemasuunnittelu

Ajankohta 25.8. - 8.12.
Tule mukaan kehittämään taitojasi! Ilmoittautuminen on käynnissä!

Hae 21.8. mennessä,  hinta- ja muut hakutiedot linkistä, linkki vie ilmoittautumissivustolle.

Katso lisää ja hae mukaan

Maisemasuunnittelu-moduuli keskittyy maisemaan ja kaupunkisuunnittelun ekologisiin haasteisiin. Syvennä ekologista tietämystäsi maisemarakenneanalyysin, viheralueiden suunnittelun, ilmastonmuutokseen varautumisen, hulevesienkäsittelyn sekä kulttuurimaiseman kysymysten äärellä. Opintojaksolla tutustut myös suomalaisen maisemasuunnittelun historiallista taustaa. Luentojen rinnalla jaksoon kuuluu harjoitustyö, joka syksyllä 2020 on Green Street konseptin kehittäminen Tampereen keskustan tuntumaan. Jatkuvan oppimisen opinnoissa harjoitustyö voidaan sovittaa osallistujan työelämän tarpeiden mukaan myös yksilötehtäväksi. Moduuli on yhdistelmäopetusta arkkitehtuurin yksikön maisterivaiheen opiskelijoiden kanssa.

Ohjelma maisemasuunnittelu 2020