Kaupunkimoduulit on Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön jatkuvan oppimisen pilotti, jossa painopiste on oman osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä hyödyntäen digitaalisia oppimisalustoja ja tutkimustietoa.

Kehity työn ohessa

Kaupunkimoduulit on jatkuvan oppimisen pilottihanke työelämässä oleville maankäytön suunnittelijoille. Pilotin opetus kattaa tällä hetkellä syyslukukauden 2020. Pilotti-moduuleihin ilmottautuminen on käynnissä.