INFOSTORY paikalla Kirjallisuudentutkimuksen päivillä

Presentation

12.-13.5.2022, Tampereen yliopisto

 

INFOSTORYN Laura Karttunen, Maria Mäkelä, Pasi Raatikainen ja Paula Rossi esiintyivät kirjallisuuden tutkimuksen päivillä, toukokuussa Tampereella. Heidän puheenvuoronsa käsittelivät kertomusteorian popularisointia ja soveltamista. Heistä erityisesti Karttunen, Raatikainen ja Rossi käsittelivät INFOSTORYN aineistoa. Alla otteita heidän tiivistelmistään:

 • Laura Karttunen: Moniäänisyys potilastietojärjestelmän kehittämisessä: suora puheen esitys sosiaalisesti jaetun tiedon lähteenä:

Tarkastelen erästä kirjallisuudentutkimuksessakin keskeistä ilmiötä, puheen suoraa esitystä, sosiaalisesti jaetun tiedon lähteenä asiakas- ja potilastietojärjestelmän räätälöintiin osallistuvien asiantuntijoiden suullisissa kertomuksissa”.

 • Rossi, Paula: Kokemuskertomukset organisaatiomuutosten tarkastelun apuna:

Tarkastelen esityksessäni kokemuskertomusten roolia organisaatiomuutosten ymmärtämisessä. Analysoin potilastietojärjestelmän käyttöönottoa koskevaa haastatteluaineistoa, jossa sosiaalipalveluissa työskentelevät ammattilaiset kertovat kokemuksistaan uuden potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyen”

 • Raatikainen, Pasi: Suuret tietojärjestelmähankkeet, niiden kerrottavuus ja mallitarinat

Tarkasteluni keskittyy kertomuksiin, jotka selittävät monimutkaisia tietojärjestelmähankkeiden osailmiöitä eri tekijöiden näkökulmista. Esitän tästä havainnollistavia esimerkkejä. Pohdin niiden kerrottavuutta varsinkin kertojien kannalta. Lisäksi pohdin erilaisten mallitarinoiden ilmentymistä. Edellä esitetyn tuella argumentoin poikkitieteellisen lähestymistavan puolesta.”

Kokonaiset abstraktit voit lukea tapahtuman verkkosivuilta: https://events.tuni.fi/kts2022/abstraktit/

 

Kirjallisuuden Tutkimuksen Päivät 2022: Kirjallisuudentutkimuksen merkitykset

Tapahtuman verkkosivuilta lainattua:

”Kirjallisuudentutkimuksen päivät on vuosittain järjestettävä maamme suurin kirjallisuudentutkimuksen tapahtuma, joka kokoaa yhteen kirjallisuutta ja kirjallisia kulttuureja tutkivia yli oppiainerajojen”.

”Kirjallisuudentutkimuksen päivien ja väitöskirjatyöpajan järjestämisestä vastaavat Tampereen yliopiston kirjallisuudentutkimuksen oppialat ja Kirjallisuudentutkijain Seura (KTS).”

Paikalla INFOSTORYSTA ainakin:

Maria Mäkelä

 • yliopistonlehtori
 • yleinen kirjallisuustiede
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358408325635
 • maria.makela@tuni.fi
 • Sovi sähköpostilla!

Lisätietoja

Paula Rossi

 • tutkijatohtori
 • Johtamisen ja talouden tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358503187456
 • paula.rossi@tuni.fi
Lisätietoja