Tarinat tietotekniikan toteutuksessa (2019–2022)

Projekti tarkastelee kriittisesti tarinankerrontaa osana tietojärjestelmien kehittämistä ja soveltaa tarinankerronnan menetelmiä tietojärjestelmien kehittämiseen ja organisaation johtamiseen. Projektimme on Emil Aaltosen Säätiön rahoittama, ja se tunnetaan lyhenteellä INFOSTORY.

INFOSTORY-projektin tavoitteet

Tähtäämme uuden, organisaatiokerrontaan keskittyvän tutkimus- ja koulutusparadigman luomiseen ja soveltamiseen organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Tapaustutkimuksena tarkastelemme Helsingin sairaanhoitopiirin ja pääkaupunkiseudun kuntien tilaaman Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprojektia: sen uutisointia, dokumentaatiota, ja hankintaan ja kehittämiseen liittyviä järjestelmienkehityksen yksityiskohtia.

Projektia vetävät dosentti, yliopistonlehtori Maria Mäkelä, professori Samuli Pekkola ja professori Jari Stenvall.