Projektin kulku

3/2021 Laaja tiedonkeruun vaihe

5-8/2021 Tutkimushaastattelujen suorittaminen

8-10/2021 Aineistokokonaisuuden työstäminen

9-12/2021 Aineiston analysointi ja alustavan raporttiluonnoksen kirjoittaminen

1/2022 Raportin kirjoittaminen käynnissä

1/2022 Ensimmäinen luonnos toimitettu ohjausryhmälle

1/2022 Raportin viimeistely käynnissä

2/2022 Raporttiluonnos luovutettu ohjausryhmälle

2/2022 Raportin viimeistely käynnissä

28.2.2022 Raportin julkistamistilaisuus Zoom-palvelussa