Maisemakuva Tampereesta, kuvituskuva

EVOLUTIVE-hanke

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) käynnistämä hanke, jossa tuotetaan tietoa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksista Suomessa.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

 

Hankkeessa arvioidaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksia Suomessa niiden hyväksymisen ja soveltamisen osalta. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi sopimusten ratifiointiin ja soveltamiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset. Hankkeessa tarkastellaan lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä politiikan lisäksi laajemmin havaittavissa olevia muutoksia ja kehitystä ihmisoikeusrakenteissa sekä julkisessa ihmisoikeuskeskustelussa.

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille konkreettisia esimerkkejä ihmisoikeussopimusjärjestelmän vaikutuksista sekä esittää suosituksia vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Avainsanat

#ihmisoikeudet #humanrights #ECtHR #CoE #tietokäyttöön

Sosiaalinen media

Ohita sosiaalisen median upotukset.

EVOLUTIVE-hanke

Suomen pysyvä edustusto

Sosiaalisen median upotukset upotettu.