Saavutettavuuden poliittiset ja eettiset kysymykset

Miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat tieto- ja viestintäteknisissä tuotteissa ja palveluissa? Tätä ruoditaan Kansalliskirjaston Kotoistuspalvelun puolen päivän mittaisessa seminaarissa maanantai 28.11.2022.

Jaana Parviainen Dig1t0-hankkeesta on kutsuttu mukaan tilaisuuteen. Hänen mukaansa saavutettavuus ei vain tekninen ongelma vaan on kompleksinen yhteiskunnallinen kysymys, jota ei voida voida ratkaista pelkästään selkokielen tai käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla. Hän toteaa:

– Saavuttavuuden eettiset kysymykset ovat monimutkaisia yhteiskunnan rakenteisiin ulottuvia yhdenvertaisuutta ja demokratiaa koskevia kysymyksiä, joita ei voi ratkaista yksinkertaista ja yhdenmukaista ”eettistä reseptiä” noudattamalla. Saavutettavuuden käsittely edellyttää myös pureutumista sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin digitalisaation taustalla

Tilaisuudessa puhuvat Parviaisen lisäksi Mary Nurminen Tampereen yliopistosta ja Alolita Sharma hallituksen puheenjohtaja, Unicode-konsortiosta (esitys englanniksi). Seminaarissa puhetta johtaa Tommi Jauhiainen.

Seminaari on maksuton. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 25.11.2022 mennessä. Tarkempia tietoja ohjelmesta Kansalliskirjaston sivuilta.