Data näyttelee pääosaa työvoimapalveluissa

DIGITO-hankkeen tutkijat osallistuvat Sosiologipäiville Tampereella 23.-24. maaliskuuta 2023. Esittelemme alustavia tutkimustuloksiamme työryhmässä Terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden datafikaatio: politiikka ja käytännöt.

Tarkastelemme alustuksessamme ”Datafikaatio digitaalisissa työvoimapalveluissa”, miten digitaalisten työvoimapalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva toimijaverkosto neuvottelee ja toteuttaa tempoilevaa valtion digitalisaatio- ja työllisyyspolitiikkaa. Kysymme, millaisia taloudellisia ja hallinnollisia intressejä eri toimijoilla on ja miten erilaiset teknologiset, poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset reunaehdot ohjaavat suunnitteluprosessia. Esittelemme tekemiemme asiantuntijahaastattelujen pohjalta alustavia havaintoja siitä, millaisia odotuksia, tavoitteita, tarpeita, ristiriitaisia käsityksiä, jännitteitä, epävarmuuksia ja tietämättömyyttä palvelujen suunnitteluun liittyy. Datafikaation kannalta yksi kiinnostava havainto on, että hallinnolliset tarpeet ohjaavat digitaalisten työvoimapalvelujen alustojen suunnittelua yhä voimakkaammin, jolloin datan hankinta alkaa kilpailla alustojen ensisijaisen tavoitteen kanssa eli työllistymisen edistämisen/työvoiman löytämisen kanssa.

Esitys on osa Sosiologipäivien 2023 ohjelmaa