Publications

Publications 2018

Publications 2019

Digitaalisen potilasohjauksen kehittäminen – DigiNurse projektin opiskelijakyselyn tuloksia. (Developing future nurses’ counseling competencies – Results of the students’survey) In Finnish

Räisänen Sari (TAMK), Kokko Raija (TAMK) & Pirjo Vesa (Karelia)

Publications 2021