DigiNurse-malli tulossa hoitotyön koulutukseen

Syyskuussa 2017 alkanut kansainvälinen DigiNurse-hanke kokoaa yhteen terveydenhuollon ammattilaiset Sloveniasta, Belgiasta ja Portugalista. Tampereen ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja Suomesta mukana on myös Karelia ammattikorkeakoulu.

Terveydenhuolto digitalisoituu nopeasti. Hankkeessa tullaan kehittämään hoitotyön digitaalista osaamista ja luodaan yhdessä osallistujamaiden kanssa DigiNurse-malli hoitotyön koulutukseen. Projektin tavoitteena on kehittää yhteistyössä globaali, digitaalinen yhteisö kehittämään potilaiden hoitoa itsehoidon näkökulmasta.

Tulevat hoitotyön ammattilaiset valmennetaan digitaaliseen, muuttuvaan toimintaympäristöön koulutuksen aikana muun muassa opetussuunnitelmallisilla, pedagogisilla ja menetelmällisillä ratkaisuilla. Terveydenhuollon organisaatiot, terveysteknologia ja kolmannen sektorin edustajat ovat mukana kehittämässä digitaalista hoitotyötä.

– Elektroninen tiedonvälitys, etähoito ja -valmennus tulevat osaksi ihmisten arkea. Tämä haastaa ja toisaalta mahdollistaa ihmisen toiminnan oman terveytensä aktiivisena vaikuttajana. Terveydenhuollon ammattilaiset tukevat tätä toimintaa potilaiden itsehoidon ollessa keskiössä, kertoo projektipäällikkö, lehtori Raija Kokko hoitotyön koulutuksesta.

Erasmus-asiantuntijoina hankkeessa toimivat kv-koordinaattori Camilla Kalevo ja ICT asiantuntijana lehtori Esa Kujansuu.

DigiNurse-hanke on käynnissä 1.9.2017-31.8.2020 ja se saa rahoituksen Erasmus+ -ohjelmasta. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka kautta tuetaan eurooppalaista yhteistyötä. Erasmus + -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet (Strategic partnerships) ovat kansainvälisiä koulutuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, lehtori Raija Kokko, raija.kokko(at)tamk.fi