Hankkeen tavoitteet

DATOS-hankkeessa kehitetään yhteistyötä yliopiston ja yritysten välillä, järjestetään teknologiafoorumeja ja ennakoidaan alueellisia koulutustarpeita Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.