Kysely yrityksille: Selvitämme uusien pakkausmateriaalien käyttöönottoa BeLight-hankkeessa

Siirtymä ympäristöystävällisiin pakkausmateriaaleihin keventää ympäristökuormaa. Myös yritysten pitää kyetä ottamaan käyttöön vihreitä ratkaisuja. Selvitämme uusien, ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käytön esteitä ja mahdollisuuksia yrityssektorilla BeLight-hankkeen kyselyssä, johon toivomme mahdollisimman monen yrityksen vastaavan. Kyselytulokset on tarkoitus julkaista tutkimusartikkelina.

Yksi keskeinen tapa keventää ympäristökuormaa globaalisti on siirtymä ympäristöystävällisiin pakkausmateriaaleihin. Tämä ei toteudu pelkillä innovoinneilla ja perustutkimuksella, vaan myös yrityssektorin pitää kyetä ottamaan käyttöön vihreitä ratkaisuja, kuten uusia pakkausmateriaalien materiaali-innovaatioita. Kyselyn tavoite on selvittää uusien, ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käytön esteitä ja mahdollisuuksia yrityssektorilla.

Kyselyssä ei selvitellä vastaajan tai hänen edustamansa yrityksen tunnistetietoja, vaan olemme kiinnostuneita selvittämään uusien pakkausmateriaalien käyttöönottoa yleisellä tasolla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysely toteutetaan Suomessa, Saksassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Kysely on osa Business Finlandin rahoittamaa ”BeLight −Beyond Existing Lightweight Materials for Packaging and Construction” -projektia.

Kyselyn tulokset on tarkoitus julkaista tutkimusartikkelina. Tutkimusartikkelissa ei julkaista yksittäisiä vastauksia, vaan mm. keskiarvojen vertailuja.

Halutessaan vastaaja voi  esittää kysymyksiä tutkimuksen vastuuhenkilölle. Tutkimuksen vastuuhenkilö voi myös toimittaa lopullisen tutkimusjulkaisun (arvio loppuvuosi 2022 tai alkuvuosi 2023) kiinnostuneille.

Linkki Microsoft Forms -kyselyyn. Kiitos vastauksestasi!

Tutkimuksen vastuuhenkilö on Katri Salminen (katri.salminen@tuni.fi), Tampereen ammattikorkeakoulu. Aineiston käsittelyä ja tietosuojaa käsittelevä dokumentti löytyy tämän Sharepoint-linkin takaa (englanniksi).