Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt: Intelliboard Moodlessa ja Pepin datan visualisointi

APOA-hankkeen Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt-osakokonaisuudessa kehitetään ja tutkitaan käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan näkökulmasta. Oamkissa näkökulmia aiheen käsittelylle on otettu kaksi; oppimisprosessin aikana Moodleen tallentuvan datan käsittely ja Peppi-järjestelmään (opiskelijarekisteridataan) tallentuneen datan käsittely ja visualisointi.

Intelliboard-oppimisanalytiikkaratkaisu osana Moodle-verkko-oppimisympäristöä

Oppimisprosessiin liittyvän datan keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä kutsutaan oppimisanalytiikaksi, Learning Analytics (Oppimisanalytiikkajaosto, 2018). Oamkissa lähdettiin pilotoimaan Intelliboard-analytiikkaratkaisua osana Moodle verkko-oppimisympäristöä, tavoitteena hyödyntää juuri oppimisprosessista ja opintojaksojen aikana syntyviä tietoja opetuksen ja ohjauksen tueksi. Yksi pilottien näkökulma on ollut löytää välineitä oikea-aikaiselle ohjaukselle ja interventiolle.

Lähtökohtana on tutkia ja pilotoida, miten analytiikkaratkaisu auttaa opettajaa arkipäivän työssä, kun oppimista tapahtuu yhä enemmän digitaalisissa ympäristöissä digitaalista aineistoa hyödyntämällä.

Lähtökohtana on tutkia ja pilotoida, miten analytiikkaratkaisu auttaa opettajaa arkipäivän työssä, kun oppimista tapahtuu yhä enemmän digitaalisissa ympäristöissä digitaalista aineistoa hyödyntämällä. Käyttäjillä on myös erilaisia käyttötapoja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen, kuten esim. opettajatutorin näkökulma. Intelliboardia lähdetään siis pilotoimaan tarvelähtöisesti eri tarpeet huomioiden.

OAMK Intelliboard kuvakaappaus

KUVA 1: Intelliboardin avulla Moodleen voi rakentaa erilaisia näkymiä ja tuottaa haluttuja raportteja. Kuvassa näkyy opettajan työpöytä (Instructor Dashboard).

OAMK Intelliboard kuvakaappaus 2

KUVA 2: Opiskelijalla on Moodlessa oma työpöytä opintojen etenemisen seuraamiselle (Learner Dashboard).

Peppi-järjestelmän datan visualisointi ja opintojen eteneminen

Pepin opiskelijarekisteridatan analysointi ja visualisointi on toteutettu Oamkin omana tietotuotannon työnä. Tähän aihepiiriin läheisesti liittyvä käsite on Academic Analytics, jossa painottuu koulutustoiminnan analysointi koulutusorganisaatioiden tasolla tyypillisesti opiskelijarekisteridataan perustuen. Käsitteelle ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta analytiikkajaosto on ehdottanut käytettäväksi käsitettä koulutustoiminnan analytiikka (Oppimisanalytiikkajaosto, 2018).

Pepin datan pohjalta on visualisoitu opintojen etenemistä tutkinto-ohjelmittain. Tällä hetkellä opintojen etenemistä voi tarkastella seuraavista näkökulmista (visualisointi):

  • Opintojakso-toteutusten läpäisy
  • Toteutusten arvosanajakauma, osasto ja ryhmätasolla
  • 55 op seuranta osasto ja ryhmätasolla
  • Opiskelijoiden opintopistekertymän seuranta, ryhmätasolla

OAMK Peppi kuvakaappaus

KUVA 3: Kuvassa Pepin datan visualisointia. Pepin datan visualisoinnin avulla päästään esim. nopeammin kiinni arvosanoihin, jotka ovat nollia, eli niihin opiskelijoihin, jotka eivät pääse läpi opintojaksoja.

Lähiajan tavoitteet

Hankkeen aikana on selvitetty oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeita. Näiden tarpeiden pohjalta digitaalisten ympäristöjen pilotointi, tutkiminen ja kehittäminen jatkuu. Piloteissa arvioidaan myös oppimis- ja opintoprosesseja sekä -ratkaisuja.

Matkalla kohti ”ideaalista oppimisprosessia” on jo jonkin verran muotoiltu verkko-oppimisympäristön opintojaksoja. Tässä on ollut apuna eAMK-hankkeen verkko-opetuksen laatukriteerit. Ollaan yhteydessä! Kerromme myöhemmin lisää tuloksista.

Lähteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän oppimisanalytiikkajaosto (11.12.2018): https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Analytiikkajaosto

Intelliboard for Moodle
https://support.intelliboard.net/hc/en-us/categories/360000794431-IntelliBoard-for-Moodle-

Moodle plugins
https://moodle.org/plugins/local_intelliboard

Intelliboard testiympäristö
https://demo.intelliboard.net/

———–

Kirjoittajat Jukka Kurttila (APOAn paikallinen projektipäällikkö), Markus Aalto ja Juha-Pekka Pihlajakoski (Oamkin Tietotuotanto, tietotuotantopäällikkö). Jukka ja Markus toimivat Oamkissa opetus- ja kehittämistehtävissä ja Oamkin eKampus-tiimissä.

Blogikirjoitus on laadittu osana APOA – avain parempaan oppimiseen AMKeissa -hanketta.