Konferenssikuulumisia: The Asian Conference on Education 2019 (ACE2019)

Loka-marraskuun vaihteessa projektin nimissä käytiin myös Nousevan Auringon maassa Japanissa esittämässä tutkimusjulkaisu nimellä “Insights on the Finnish field of Learning Analytics – Applications and Ethics in Adaptive Education Models”, joka hyväksyttiin aikaisemmin kesän aikana kiinnostavana ja ajankohtaisena aiheena IAFOR:in järjestämään ACE2019-konferenssiin.

IAFOR on kansainvälinen akateeminen yhteisö, joka koostuu useamman kansainvälisen ja tunnustetun yliopiston liitosta opetuksen kehittämisen merkeissä ja ACE, eli Asian Conference for Education, puolestaan on suurimpia yhteisön tapahtumia, joka järjestetään vuosittain. Yhteisöllä on konferensseja vuoden aikana noin tusina eri mantereilla eri aiheista opetuksessa. Meidän valitsemamme konferenssin soveltui mainiosti tutkimusjulkaisumme aiheeseen, sillä tämän vuoden ACE-konferenssin teemana oli itsenäisyys opetuksessa. (IAFOR 2019)

Konferenssiin osallistui satoja eri opettajia, professoreita ja alan vaikuttajia aina opetusministeriöistä tutkijoihin, ja oleellisesti opetuksen kehittäminen enemmän opetusteknologioita hyödyntäväksi oli yksi keskeisiä keskustelunaiheita paneeleissa ja esityksissä. Oppimisanalytiikka oli myös esillä, mutta joissain maissa hallinnollisista tai rakenteellisista syistä ei oltu vielä ajateltu analytiikan soveltamista ollenkaan oppilaitoskäytössä. Kiinnostus olikin APOA:n esityksen osalta erittäin kova, sali oli täynnä reunoja myöten seisovia kiinnostuneita kuulijoita ja erityisesti kuulijat olivat kiinnostuneet erilaisten opetusmuotojen ja oppimisanalytiikan liitosta mahdollisena tulevaisuuden opetusmallina.

Konferenssin aikana me projektilaiset tutustuimme muiden yliopistojen edustajiin, joilla oli myös kokemusta oppimisanalytiikan käytöstä, esimerkiksi toisen suositun oppimisalustan, Canvasin työkalujen kautta. Useat olivat myös kiinnostuneita nimenomaan meidän nykyisistäkin järjestelmistä, jotka lähinnä edustivat ns. alemman tason oppimisanalytiikkaa. Täältä saimmekin paljon projektistamme kiinnostuneita kontakteja ja jatkossakin olemme tervetulleita edustamaan opetuksen kehittäjinä konferensseihin.

Konferenssissa käsiteltiin mm. digitaalisen opetuksen standardointia korkeakoulutuksessa, uusien hoitoalan apuvälineiden teknologioita (sosiaalirobotiikka), hallinnollisten asioiden vaikutusta opetuksen kehitysmahdollisuuksiin (esim. rajoituksia, miten opetusta pitää järjestää miten ei) ja jopa sekoitetun todellisuuden (eng. MR, mixed reality), käyttämistä opetuksessa.

Kaikkiaan projekti herätti paljon kiinnostusta, julkaisua pidettiin varsin onnistuneena ja jatkossakin  useammat seuraavat tarkemmin suomalaisen opetuksen kehittymistä.

Lähteet:

IAFOR. 2019. Asian Conference for Education -tapahtuman verkkosivut. Viitattu 10.11.2019.

https://ace.iafor.org/

———–

Kirjoittajat: Katja Lempinen ja Matias Nevaranta SAMKin APOA-tiimistä.