DELICATE – Eli PAKSU TOM?

Kun koulutusorganisaatiossa mietitään oppimisanalytiikan hyödyntämistä, polveilee keskustelu monenlaisten teemojen äärellä. Tätä pohdintaa helpottamaan on Euroopan komission tukemassa LACE-projektissa (The Learning Analytics Community Exchange, http://www.laceproject.eu/) laadittu vuonna 2016 ns. DELICATE-tarkistuslista.

Tarkistuslista koostuu kahdeksasta kohdasta, jotka englanniksi muodostavat sanan DELICATE – siitä tarkistuslistan nimi siis. Näitä kahdeksaa kohtaa koulutusorganisaation tulisi huolellisesti pohtia, kun oppimisanalytiikan käyttöönottoa suunnitellaan.

Tarkistuslistan teemat ja niihin liittyvät kysymykset ja huomioitavat asiat vähän mukaillen ja vapaasti suomennettuna ovat:

1.       Määrittely (Determination)

Miksi oppimisanalytiikkaa halutaan hyödyntää? Mikä on siitä saatava lisäarvo? Millaiset oikeudet opiskelijalla on kerättävään dataan?

2.       Tiedottaminen (Explain)

Tiedota avoimesti oppimisanalytiikan käyttötarkoituksesta ja päämäärästä. Mitä dataa kerätään ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään? Kauanko dataa säilytetään? Kenellä on pääsy dataan?

3.       Perusteleminen (Legitimate)

Miksi organisaatiolla on oikeus dataan? Mitä datalähteitä on jo käytössä? Riittävätkö ne? Pitääkö dataa kerätä lisää? Miksi?

4.       Osallistaminen (Involve)

Ota mukaan kaikki osapuolet, datan hyödyntäjät ja opiskelijoiden edustajat. Keskustele avoimesti yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä ja varmista opiskelijan oikeus omaan dataansa.

5.       Suostumukset (Concent)

Pyydä opiskelijoilta suostumus dataan keräämiseen ja käsittelyyn ennen kuin aloitat. Laadi helposti ymmärrettävä suostumus, johon opiskelijat vastaavat Kyllä-/Ei-vaihtoehdoilla. Tarjoa mahdollisuus jättäytyä pois datan keruusta ilman seuraamuksia.

6.       Anonymisointi (Anonymise)

Anonymisoi data aina kun mahdollista, niin että yksilön tunnistaminen on mahdotonta.

7.        Käytänteet (Technical)

Millaiset käytännöt varmistavat tietosuojan? Seuraa säännöllisesti, kenellä on pääsy dataan. Jos jokin datan keräämiseen tai hyödyntämiseen liittyvä yksityiskohta muuttuu, päivitä tietosuojaan liittyvä ohjeistus ja opiskelijoiden hyväksymä suostumus.

8.       Ulkoiset toimijat (External)

Jos työskentelet ulkoisten toimijoiden kanssa, varmista että myös he täyttävät kansalliset ja organisaatiokohtaiset vaatimukset. Laadi sopimus, jossa on selkeästi määritelty tietosuojaan liittyvät vastuut. Dataa saa hyödyntää vain siihen määriteltyyn käyttötarkoitukseen.

DELICATE-sana kääntyy suomeksi kauniisti oppimisanalytiikan teemaan sopivaksi: hienotunteisesta, herkästä tai vaativasta asiasta oppimisanalytiikassa on tosiaan kyse. Suomenkielisten termien kanssa täytynee tehdä vielä vähän töitä: lyhenne MTPOSAKU jää vähän hämäräksi, eivätkä anagrammikoneen (https://www.arrak.fi/fi/ag) ehdotuksetkaan teemaa kovin osuvasti avaa. Vai mitä sanotte näistä:

paksu tom       puska tom       upm oksat       maku post       kamu post       upm sakot

kumota ps       upm katso       muka post       upm katos       potku sam       musta kop

Lähteet:

Drachsler, H. & Geller, W. 2016. Privacy and analytics – it’s a DELICATE issue. A checklist to establish trusted Learning Analytics. Saatavissa: http://www.laceproject.eu/blog/ethics-privacy-in-learning-analytics-a-delicate-issue/. Viitattu 28.2.2019.

———–

Kirjoittaja Anna Pulkkinen työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa Averko eOppimiskeskuksessa eOppimisen kehittämispäällikkönä.

Blogikirjoitus on laadittu osana APOA – avain parempaan oppimiseen AMKeissa -hanketta.