Uudistavat ammattipedagogiset menetelmät 3 op

Aikataulu

Aloituswebinaari kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistämiseen 28.3.2019 klo 14-15.30

Asiantuntijawebinaarit

  1. Tulevaisuuden toiminta- ja oppimisympäristöt 4.4.2019 klo 15-16
  2. Digitaalisuuden hyödyntäminen erilaisissa oppimis- ja  toimintaympäristöissä 11.4.2019 klo 15-16
  3. Vuorovaikutus, valmennus, ohjaus ja palaute erilaisissa oppimisympäristöissä oppimisen tukena 24.4.2019 klo 15-16
  4.  Integratiivinen ammattipedagogiikka 29.4.2019 klo 15-16

Vapaaehtoinen verkko-ohjaus: 

17.4.2019 klo 14-16
2.5.2019 klo 14-16

Kokeilukulttuurin edistämispäivä 15.5.2019 klo 10-15

Toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin verkkotyöskentelynä. Koulutuksen aikana toteutettava kehittämistehtävä suunnitellaan siten, että se tukee osallistujan oman työn tai organisaation toiminnan kehittämistä.

Kehittämistehtävä voi liittyä esimerkiksi

–    Oppimisympäristöjen kehittämiseen
–    Ohjauksen kehittämiseen erilaisissa ympäristöissä
–    Työelämä ja yritysyhteistyön monipuoliseen kehittämiseen

Parhaan hyödyn koulutuksesta saa, jos siihen osallistuu pienryhmänä tai tiiminä.

Linkki ilmoittautumiseen: https://goo.gl/xHFHxN

 

Minna Seppälä