Työelämäpedagogiikka 5 op

Kuva: Pixabay

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä esimiehiä toimimaan uudistuneen ammatillisen koulutuksen edellyttämissä pedagogisissa tehtävissä ja syventämään työelämäosaamista.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstö sekä esimiehet. Parhaan hyödyn koulutuksesta saa, jos siihen osallistuu pienryhmänä tai tiiminä.

Koulutuksen toteutus ja aikataulu:

Koulutus koostuu lähitapaamisista, webinaareista ja  työelämäyhteistyön parantamiseen liittyvästä kehittämistehtävästä. Koulutus sisältää työelämäpedagogisten osaamiskarttojen laatimisen, joiden pohjalta valitaan tarkemmat sisällöt koulutuksen lähi- ja webinaarityöskentelyyn sekä kehittämistehtäviin.
Ennakkotehtävä, jossa työelämäpedagogisen osaamiskartan avulla (eHR.) kartoitetaan osallistujan ja organisaation nykyinen ja tavoiteltava osaaminen.

Koulutuksen rakenne:

Ennakkotehtävä

Aloitustapaaminen

Asiantuntijawebinaarit:

  • Työelämäpedagoginen perusosaaminen
  • Pedagoginen osaaminen
  • Verkosto- ja yhteistyöosaaminen
  • Johtamisosaaminen

Vapaaehtoisia verkko-ohjauksia

Työelämäyhteistyön verkostopäivä

Ilmoittautuminen

Aikaisemmista tiedoista poiketen aloitamme koulutuksen joko myöhemmin keväällä tai syksyllä 2019. Mikäli olet kiinnostunut tästä koulutuksesta, ilmoittaudu koulutukseen alla olevasta linkistä. Ilmoitamme Sinulle alkaavista koulutuksista myöhemmin.

Linkki ilmoittautumiseen: https://goo.gl/NeYcjn

Minna Seppälä