Opettaja oman ammattialansa verkostojen toimijana 3 op

Kuva: Pixabay

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea  tiimityön kehittämistä ja verkostoissa toimimista. Erityisinä näkökulmina ovat työelämäyhteistyön koordinointi, voimavarojen jakaminen tiimissä ja opiskelijan opintopolkujen kehittäminen.

Kohderyhmä

Timiorganisaatiossa toimivat tai siihen siirtyvät ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat sekä muu opetus- ja ohjaushenkilöstö. Parhaan hyödyn koulutuksestaa saa, kun koko tiimi osallistuu koulutukseen.

Koulutuksen teemat

  • Tiimit oppivana ja kehittyvä yhteisönä
  • Tiimit monenlaisen pedagogiikan mahdollistajana
  • Jaettu opettajuus tiimin toimintapana
  • Tiimi työelämäyhteistyön toteuttajana: osaamisen hankkimisen suunnittelu, ohjaus, osaamisen osoittaminen ja arviointi opettajien ja työelämän yhteisenä toimintana
  • Tiimit verkostoyhteistyön rakentajina ja toimijoina

Rakenne

Koulutus rakentuu ennakkotehtävästä, kolmesta kontaktipäivästä (lähi tai verkko) sekä kehittämistehtävästä/ kehittämistehtävistä.

 

Minna Seppälä