Tavoite

Koulutuksessa kehitetään oppimisympäristöjä, henkilökohtaistamista, tiimi- ja verkostotoimintaa sekä työelämäyhteistyön monipuolisia malleja ja menetelmiä. Lisäksi koulutuksessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ammattipedagogisia taitoja.

Pedagoginen täydennyskoulutus

Pedagogisessa täydennyskoulutuksessa toteutetaan neljä koulutusosiota, jotka lisäävät osallistujien pedagogista, johtamis-, verkosto- ja yhteistyöosaamista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.