Affektikahvila-työpaja 22.3. klo 9.15-11.00

AFFEKTI-KAHVILA: Miltä tutkimusstrategia tuntuu?

Järjestäjät: Akateemisten affektien etnografia -tutkimushanke eli Pia Olsson, Johanna Hokka, Elisa Kurtti, Tiina Suopajärvi ja Oili-Helena Ylijoki

Tutkimusstrategioista, huippujen valikoimisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen on osa nykyisen akateemisen työn arkea. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Nämä jatkuvasti käynnissä olevat ja siten muuttuvat prosessit voivat herättää meissä tutkijoissa monenlaisia tunteita. Lisäksi ne vaikuttavat tutkijoiden arkeen niin sosiaalisesti kuin materiaalisestikin.

Tutkimusstrategiat eivät siis ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä (Ahmed 2014). Tunteiden liikettä ja sitä seuraavia liikutuksia tarkastelemalla pyrimme ymmärtämään, millaisissa affektiivisissa tiloissa ja niihin kietoutuvissa valtasuhteissa yliopistoissa työskennellään ja millaisia tulevaisuuksia niiden kautta pyritään tuottamaan.

Onko yliopistoissa tilaa ja tarvetta toisenlaisille liikkeille, mitä nämä affektiiviset liikkeet voisivat olla ja millaisia toisia tulevaisuuksia niiden avulla voitaisiin tuottaa? Entä minne nämä tulevaisuuden ulottuvat, kvartaalin, vuoden vai vuosikymmenien päähän?

Tutkimme tutkimusstrategioihin kietoutuvia akateemisia affekteja ja niiden vaikutuksia Koneen Säätiön rahoittamassa Akateemisten affektien etnografia -hankkeessa (2020–2023). Ethnoksen kevätseminaarin yhteydessä 22.3. klo 9.15-11.00 haluamme kutsua tutkijoita keskustelemaan omista kokemuksistaan tutkimusstrategioiden liikkeelle panemista tunteista. Työskentelymuotonamme on oppimiskahvila, jossa pienryhmissä jaamme kokemuksia ja näkemyksiä tutkijan arjesta. Tavoitteenamme on pohtia tutkimusstrategioiden ympärillä liikkuvien affektien vaikuttavuutta osana tutkijan, tutkimusaiheiden, eri tieteenalojen ja yliopisto-organisaatioiden välistä dynaamista ja hierarkkista suhdetta.

Keskustelut tallennetaan ja niitä hyödynnetään hankkeemme tutkimusaineistona.

Osallistuminen on avointa kaikkien alojen tutkijoille, eikä se velvoita Ethnos ry:n jäsenyyttä tai muuhun kevätseminaarin ohjelmaan osallistumista.

Tervetuloa päästämään akateemiset tunteesi valloilleen!

Ilmoittautua voit tämän lomakkeen avulla.

Ilmoittautumislomake on auki ke 17.03.2021 klo 23.59 asti.

 

Lähde: Ahmed, Sara (2014) The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kuva:  Nathan Dumlao / Unsplash