Affektikahvila-työpaja Korkeakoulututkimuksen symposiumin 2020 yhteydessä - Työpaja peruuntunut

Projektimme tarkoituksena oli järjestää Learning Café -tyyppinen Affektikahvila-keskustelutyöpajan Korkeakoulututkimuksen symposiumin 2020 yhteydessä, mutta valitettavasti tapahtuma jouduttiin tällä erää perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan keväällä seuraavien työpajojen yhteydessä!

Tiedotamme seuraavista Affektikahviloista jälleen alkuvuodesta 2021.

Affektikahvilan kuvaus:

Tutkimusstrategioista, huippujen valikoimisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen on osa nykyisen akateemisen työn arkea. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Nämä jatkuvasti käynnissä olevat ja siten muuttuvat prosessit voivat herättää meissä tutkijoissa monenlaisia tunteita. Tutkimusstrategiat eivät siis ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä. 

Haluamme kutsua tutkijoita keskustelemaan omista kokemuksistaan tutkimusstrategioiden liikkeelle panemista tunteista. Työskentelymuotonamme on oppimiskahvila, jossa pienryhmissä jaamme kokemuksia ja näkemyksiä tutkijan arjesta. Keskustelut tallennetaan ja niitä hyödynnetään hankkeemme tutkimusaineistona.  

Kuva: Nathan Dumlao / Unsplash

Teksti päivitetty: 11.12.2020