Affektikahvila-työpaja Sosiaalipsykologian päivillä pe 16.4. klo 10.40-12.20

Järjestämme Affektikahvila-keskustelutyöpajan tänä keväänä myös Sosiaalipsykologian päivien yhteydessä perjantaina 16.4.2021 klo 10.40-12.20. Työpaja järjestetään Zoom-välitteisesti.

Tapahtuman kuvaus:

AFFEKTI-KAHVILA: Miltä tutkimusstrategia tuntuu?

Järjestäjät: Akateemisten affektien etnografia -tutkimushanke eli Johanna Hokka, Elisa Kurtti, Pia Olsson, Tiina Suopajärvi ja Oili-Helena Ylijoki

Tutkimusstrategioista, huippujen valikoimisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen on osa nykyisen akateemisen työn arkea. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Nämä jatkuvasti käynnissä olevat ja siten muuttuvat prosessit voivat herättää meissä tutkijoissa monenlaisia tunteita. Lisäksi ne vaikuttavat tutkijoiden arkeen ja hyvinvointiin niin sosiaalisesti kuin materiaalisestikin.

Tutkimusstrategiat eivät siis ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä (Ahmed 2014). Tunteiden liikettä ja sitä seuraavia liikutuksia tarkastelemalla pyrimme ymmärtämään, millaisissa affektiivisissa tiloissa ja niihin kietoutuvissa valtasuhteissa yliopistoissa työskennellään ja millaisia tulevaisuuksia niiden kautta pyritään tuottamaan. Onko yliopistoissa tilaa ja tarvetta toisenlaisille liikkeille, mitä nämä affektiiviset liikkeet voisivat olla ja millaisia toisia tulevaisuuksia niiden avulla voitaisiin tuottaa? Entä minne nämä tulevaisuuden ulottuvat, kvartaalin, vuoden vai vuosikymmenien päähän?

Tutkimme tutkimusstrategioihin kietoutuvia akateemisia affekteja ja niiden vaikutuksia Koneen Säätiön rahoittamassa Akateemisten affektien etnografia (2020–2023)  -hankkeessa.

Sosiaalipsykologian päivillä haluamme kutsua tutkijoita keskustelemaan omista kokemuksistaan tutkimusstrategioiden liikkeelle panemista tunteista. Työskentelymuotonamme on oppimiskahvila, jossa pienryhmissä jaamme kokemuksia ja näkemyksiä tutkijan arjesta. Tavoitteenamme on konferenssin teeman mukaisesti pohtia tutkimusstrategioiden ympärillä liikkuvia affekteja niiden roolia tutkijan hyvinvoinnin ja arjen kannalta.

Keskustelut tallennetaan ja niitä hyödynnetään hankkeemme tutkimusaineistona. Kahvilaan ei tarvitse lähettää omaa abstraktia, pelkkä ilmoittautuminen riittää. Yhteen kahvilaan mahtuu 18 osallistujaa.

Tervetuloa päästämään akteemiset tunteesi valloilleen!

Ilmoittautuminen työpajaan tämän linkin kautta.

Ilmoittautumislomake on auki ma 12.4.2021 klo 23.59 asti.

Tarkemmat osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille lähempänä työpajan ajankohtaa.

 

Lähteet: Ahmed, Sara (2014) The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kuva: Alexandru Tudorache / Unsplash