Teknikumin AI-lähettiläs Mira Juutilainen visualisoi laadunvalvontadataa yrityksen hyötykäyttöön: ”Tässä ei tarvitse olla tekoälyä ymmärtävä datasuperosaaja”

Mira Juutilaisen kasvokuva ja sitaatti uutisesta.

Kumiteollisuustalo Teknikumissa ollaan kiinnostuneita uusista avauksista. Kun tilaisuus tarjoutui, yritys lähti mukaan AI-lähettiläs-hankkeeseen ja nimesi talon ja prosessit tuntevan tuotekehityspäällikkönsä tekoälylähettilääksi.

Kumiteollisuustalo Teknikumilla on pitkät juuret aina 1800-luvulle asti Suomen Gummitehtaan ja Nokian aikoihin. Vuonna 1989 kolme perhettä osti Nokialta teknisen kumituotannon. Yrityksessä on materiaalikehitystä, tuote- ja työkalusuunnittelua sekä kumisekoitus- ja tuotevalmistusta.

− Teemme kumin lisäksi tuotteita muistakin polymeereistä: muovista, silikonista ja polyuretaanista. Pääasialliset asiakasryhmämme ovat kaivos-, prosessi- ja koneteollisuudessa. Päätoimipaikka on Sastamalassa, josta löytyy myös kaksi muuta toimipistettä. Lisäksi meillä on sekoitustehdas Keravalla, tehdas Unkarissa ja myyntikonttori Venäjällä sekä Saksassa, R&D Manager Mira Juutilainen taustoittaa.

”Olen tällä aihealueella harjoittelija”

Kemistiksi kouluttautunut Juutilainen on ollut Teknikumin palveluksessa pian 11 vuotta. Alun perin hän on toiminut yrityksessä sekoituskemistinä ja nyt reilut kaksi vuotta tuotekehityspäällikkönä.

− Valvon ja ohjaan tuotekehitystoimintaamme. Jonkin verran olen mukana kehitystyössä itsekin. Ennen kaikkea huolehdin siitä, että muilla on mahdollisuus kehittää tuotteita.

Hän tunnustautuu noviisiksi tekoälyn ja data-analytiikan suhteen. Innostusta ei silti puutu.

− Olen tällä aihealueella harjoittelija, sillä tekoäly ja data-analytiikka eivät liity taustaani millään tavalla. AI-lähettilään kehittämistyössäni pyrin selvittämään, mitä mahdollisuuksia tekoäly ja data-analytiikka tuovat ja saisimmeko niistä hyötyä yritykselle.

Juutilainen päätyi AI-lähettilääksi luontevasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä johdon kanssa.

− Totesimme, että olen oikea henkilö, koska tunnen hyvin talon ja prosessit. Lisäksi olen ollut mukana aimmin muissakin tekoäly- ja digitaalisuushankkeissa. Kokemukseni kautta ymmärrän kontekstin ja pystyn arvioimaan, mitä lisäarvoa ne voisivat meille tarjota.

Kehittämistehtävä on alkanut visualisoinneilla ja datan kartoituksella

AI-lähettiläänä Juutilainen on pureutunut ensin kartoitustyöhön.

− Emme ole varsinaisesti vielä päässeet tekoälyyn asti vaan olemme lähteneet tunnistamaan, mitä saamme irti esimerkiksi visualisoinneilla. Visualisointityökaluja on otettu käyttöön ja niistäkin saadaan merkityksellisiä asioita selville.

Hän toteaa, että yrityksestä löytyy käyttökelpoista dataa todella paljon.

− Sitä meillä on eri puolilla niin tuotannossa, myynnissä, taloudessa kuin hankinnassa. Tässä tehtävässä keskityn ennen kaikkea laadunvalvontadataan, se on minulle tutuinta ja myös riittävän rajattua. Opittua voi jatkossa hyödyntää myös muihin datalähteisiin.

Juutilainen arvioi, että visualisointien avulla on saatu tietoa ja ymmärrystä siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin ei. Toisaalta ne antavat ideoita siitä, mitä kaikkea työkaluilla pystyy tekemään ja miten niitä voisi käyttää muihinkin toimintoihin.

”Meitä on koolla hyvä porukka eri yrityksistä”

Teknikum osallistuu aktiivisesti monenlaiseen hanketoimintaan ja yrityksessä on kiinnostusta uusiin avauksiin laajemminkin. Eniten kokemusta on kertynyt Business Finlandin ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamista hankkeista. Tämän kaltaisessa korkeakoulujen yhteishankkeessa Teknikum on mukana nyt ensimmäistä kertaa.

− Olen osallistunut työpajoihin, viimeisin niistä oli oikein hyvä ja itselleni hyödyllinen. Saimme kattavasti konkreettisia esimerkkejä visualisoinneista ja siitä, miten niitä kannattaisi hyödyntää.

Juutilainen on tyytyväinen Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston hanketoimijoiden antamaan tukeen.

− Tukea on saanut ihan hyvin. Nettisivuilla olevaa prosessikuvausta olisi voinut avata vielä tarkemmin, sitä ei käyty kovin laajasti läpi. Spesifejä kysymyksiä ei ole tullut vielä mieleen, mutta niihinkin saisin varmasti vastauksen.

Juutilainen on verkostoitunut AI-lähettiläiden kanssa tapaamisissa.

− Meitä on koolla hyvä porukka laajasti eri yrityksistä, ja keskustelumme ovat olleet mielenkiintoisia. Sattumalta mukana on ollut yksittäisiä, jo aiemmin verkostoihini kuuluvia. On aina hyödyllistä verkostoitua lisää. Ilman muuta olen yhteydessä hanketoimijoihin tai muihin lähettiläisiin, jos tulee mieleen kysyttävää.

Juutilainen rohkaisee ja evästää uusia AI-lähettiläitä

− Mielestäni erityyppisten henkilöiden kannattaa ryhtyä lähettilääksi avoimin mielin. Tässä ei tarvitse olla tekoälyä ymmärtävä datasuperosaaja. Voi keskittyä yrityksen strategiseen puoleen ja vaikkapa visualisointityökaluihin, niitä ymmärtää ja oppii käyttämään vähemmälläkin IT-osaamisella. Ja osaaminen ja ymmärrys karttuvat tekemällä, hän kannustaa.

Juutilaisen mukaan työkaverit ovat suhtautuneet ”kevyen innostuneesti ja kiinnostuneesti” omaan AI-lähettilääseensä. Vielä asiaa ei olla tuotu isommin esille, mutta senkin aika tulee, kun kehitystyö etenee.

− Seuraavaksi kokeilemme eri tapoja ja katsomme, mikä niistä toimii. Jos löydämme laadunvalvontadatan hyödyntämiseen soveltuvan tavan, varmasti jatkokehitämme sitä resurssien puitteissa. Uskon, että saamme hyötyjä tekoälystä data-analytiikassa jossain vaiheessa. Parisen vuotta siihen varmasti menee, että saamme homman hyvin toimimaan.

Lisätiedot:
Mira Juutilainen
R&D Manager
Teknikum Group Ltd
mira.juutilainen@teknikum.com

 

Kuva: Mira Juutilainen
Teksti: Hanna Ylli