Ihmisiä pöydän ympärillä

Hankkeen tavoite

Edistämme ammatillisten oppilaitosten uudistumiskykyä henkilöstön yhteiskehittämisosaamista ja -edellytyksiä kasvattamalla sekä työhyvinvointia
tukemalla.

Rakennamme monipuolisen kehittämistyöskentelyn avulla ammatillisen koulutuksen toimijoiden valmiuksia yhteiskehittämiseen erilaisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen myötä yhteiskehittämisen taidot, menetelmät ja käytännöt vakiintuvat osaksi organisaatioiden ja työyhteisöjen arkista toimintaa. Hankkeessa työhyvinvoinnin kehittäminen ja yhteiskehittämisen edistäminen kulkevat käsi kädessä: henkilöstön kehittämisosaamisen ja -mahdollisuuksien lisääminen auttaa torjumaan jatkuvien muutosten aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta ja edistää työhyvinvointia.