YHES-hanke tähtää yhteiskehittämisen valmiuksia edistämällä kohti uudistuvaa ja hyvinvoivaa ammatillista koulutusta

Aloittelemme innostuneina ja odottavin tunnelmin 1.5.2024 startannutta kolmivuotista hanketta, jonka tavoitteena on ammatillisten oppilaitosten yhteiskehittämisosaamisen ja -edellytysten vahvistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Hankkeen monipuolisen kehittämistyöskentelyn myötä tavoitteenamme on rakentaa vahvaa yhteiskehittämisen perustaa, joka ulottuu eri toimijoiden välille ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen toimijoiden uudistumiskykyä muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Yhteiskehittämisen taidot, menetelmät ja käytännöt ovat YHES-hankkeen ytimessä, ja niiden avulla pyrimme vakiinnuttamaan uudenlaista työskentelykulttuuria organisaatioissa ja työyhteisöissä. Yhteiskehittämisen kautta voimme luoda kestävämpiä ja innovatiivisempia ratkaisuja niin ammatillisen koulutuksen kuin muidenkin toimialojen haasteisiin. Samanaikaisesti hankkeemme edistää työhyvinvointia vahvistamalla henkilöstön kehittämisosaamista ja osallistumisen mahdollisuuksia, mikä on erityisen tärkeää niin isommissa kuin pienemmissäkin työelämän muutoksissa ja myllerryksissä.

Tavoitteenamme on, että hankkeen päättyessä yhteiskehittämisen käytännöt ovat osa jokapäiväistä työtä ja että henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja voimavaroja vahvistavaksi. Odotamme innolla yhteistyötä kaikkien osallistujaorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeemme on sitoutunut avoimuuteen ja haluamme jakaa oppimamme kaikkien hankkeen aihepiiristä kiinnostuneiden kanssa. Julkaisemme säännöllisesti raportteja ja päivityksiä hankkeen edistymisestä sekä järjestämme avoimia webinaareja. Haluammekin kutsua kaikki yhteiskehittämisen ja työhyvinvoinnin teemoista kiinnostuneet osallistumaan keskusteluun ja kehittämistyöhön. Uskomme, että avoin vuoropuhelu ja yhteistyö ovat avainasemassa, kun pyrimme yhdessä edistämään yhteiskehittävää ja hyvinvointia tukevaa työelämää. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyöskentelyn pohjalta rakennamme yhteiskehittämisen ja työhyvinvoinnin tiekartan, jonka tavoitteena on tarjota eväitä työhyvinvointia tukevaan yhteiskehittämiseen erilaisilla työpaikoilla toimialaan katsomatta.

Lämpimästi tervetuloa YHES-hankkeen mukaan yhteiskehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen matkalle!