Saavutettavuus on kaikkialla − Tero Avellan ja Pekka Paalasmaa tarjoavat näkökulmia saavutettavuuteen kuntoutuksessa

Kuva: Metropolia, Rehablogi

"Olemme halunneet tässä tuoda esille saavutettavuuden ja siihen liitettävän esteettömyyden käsitteitä erityisesti kuntoutuksen näkökulmasta. Toisaalta on hyvä myös pohtia, miten kuntoutus edistää saavutettavuutta. Jokaisen on hyvä tiedostaa, että saavutettavuudella on eri merkityksiä eri yhteyksissä", kertovat kirjoittajat blogitekstissään.

”Älykkäät virtuaaliteknologiaratkaisut mahdollistavat saavutettavaa kuntoutumista, mutta oleellista myös on ymmärtää laaja-alaisemmin esteettömyys ja saavutettavuuskysymyksiä. Kokemusta oman elämän hallinnasta voidaan vahvistaa yleisesti tukemalla ihmisen valintoja ja päätöksentekoa tukien osallisuutta. Saavutettavuus on tässä yhteydessä moninaisuuden ja kykyjen arvostamista voimavarana, ja jokaisen ihmisen kuulluksi tulemista. ”

Lue blogiteksti ”Näkökulmia saavutettavuuteen kuntoutuksessa” Metropolian Rehablogista.

Tero Avellan työskentelee väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän tutkii esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulevaisuuden yhteiskunnassa, sekä tähän liittyvää ihmisten ja teknologian välistä vuorovaikutusta.

FT Pekka Paalasmaa toimii yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa.