Hiitti, M., Huttu-Hiltunen, I., Vilppola, J. & Väkiparta, P. (2023) Vahvistuva nuori vanhemmuus – Vanuva : käsikirja ryhmän ohjaajille. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaaleja.

Vilppola, J. & Väkiparta, P. (2023) Vanuva-hanke osallisuutta vahvistamassa. TAMK-blogi, 14.4.2023.

Nieminen, I. & Hiitti, M. (2022) Vanuvasta tukea nuorten vanhempien osallisuuteen. TAMK-blogi, 30.11.2022.

Hiitti, M. (2022) Project for strengthening young parenthood. Poster. Eye on TAMK Conference, 20.-24.3.2022. Tampere University of Applied Sciences.

Hankkeen loppuraportti: