Vanuva-hanke tukee nuoria pirkanmaalaisia vanhempia vanhemmuudessa ja osallisuudessa yhteiskuntaan.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmä on alle 30-vuotiaat pirkanmaalaiset vanhemmat. Kohderyhmämme vanhemmat ovat työelämän tai opintojen ulkopuolella olevia tai vaarassa tippua opinnoistaan. Ryhmiin ovat tervetulleita myös alle 30-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ja turvapaikanhakijat, joilla on oikeus tehdä töitä Suomessa.

Hankkeen aikana olemme muodostaneet asiantuntijaverkoston syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhempien kanssa työskentelevistä ammattilaisista.

Tavoitteena on

 • estää nuorten vanhempien näköalattomuuden ja osattomuuden kokemuksia
 • tukea toimintakykyä erityisesti vanhempana
 • vahvistaa itsetuntoa, minäpystyvyyttä, voimaantumista ja koulutusmyönteisyyttä
 • tukea vanhempia omaan työllistymiseen ja ammattiosaamisen hankkimiseen
 • estää vanhempien oman kasvattajaroolin vahvistumisen myötä heikko-osaisuuden periytyminen omille lapsille

Toimenpiteitä

 • Luomme moniammatillisen asiantuntijaverkoston Pirkanmaan alueen julkisten, yksityisten ja järjestö-toimijoiden kanssa
 • Järjestämme vertaisryhmiä ja yksilöllisesti suunniteltuja interventioita alle 30-vuotiaille vanhemmille
 • Kehitämme yhdessä nuorten vanhempien ja asiantuntijaverkoston kanssa virtuaalitodellisuuden avulla luotavia kokemuksellisia 360VR-videoita
 • Luomme ja kuvaamme nuorten vanhempien ylisukupolvista kuormaa ja syrjäytymisriskiä helpottavan ja osallisuutta lisäävän mallin

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena

 • Olemme muodostaneet moniammatillisen asiantuntijaverkoston ja kehittäneet sen toimintaa
 • Olemme tavoitettaneet nuoria syrjäytymisvaarassa olevia vanhempia ja auttaneet heitä koulutus- tai työllistymispolulle
 • Olemme koonneet, kehittäneet ja kokeilleet nuorten vanhempien osallisuutta ja voimavaraistumista tukevia palveluita ja toimintatapoja
 • Olemme tuottaneet ja kokeilleet 360VR-videosisältöä sisältävän intervention käyttöön ottamista
 • Olemme kehittäneet yhdessä nuoria vanhempia ohjaavien ammattilaisten kanssa vanhempien ylisukupolvista kuormaa ja syrjäytymisriskiä vähentävän ja osallisuutta lisäävän mallin

Hanketoimijat

Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pirkanmaan alueen julkisten, yksityisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020-rakennerahasto (Keski-Suomen Ely). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021-31.8.2023.

 

Kuva: Anna Shvets, Pexels