Työelämän tutkimuspäivillä tapahtuu

1.11.-2.11. järjestettävillä Työelämän tutkimuspäivillä projektimme pitää työryhmän otsikolla ”Pirstoutuvatko työurat?”

https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/aikataulu-tyoryhma-4-1/