Pirstoutuvatko työurat? -projektin kirjakäsikirjoitus valmis!

Tutkimushankkeemme loppuraportiksi tarkoitettu kirjakäsikirjoitus on valmistunut. Käsikirjoitus on nyt hankkeemme ohjausryhmän kommentoitavana ja lähetetty kustantajalle arvioitavaksi. Teoksen työnimenä on Teollisuuden työurat talouden ja teknologian murroksessa, ja sen ovat toimittaneet Satu Ojala ja Pasi Pyöriä. Kirjan sisällysluettelo näyttää tältä:

  1. Teknologian työllisyys- ja työuravaikutukset — paljon populaareja oletuksia, vähemmän empiiristä tietoa (Satu Ojala, Pasi Pyöriä & Katri-Maria Järvinen)
  2. Teknologia, metsä, kemia — Suomen teollisuus viime vuosikymmenillä (Katri-Maria Järvinen, Esa Jokinen, Pasi Pyöriä & Liudmila Lipiäinen)
  3. Työurien tutkimus — käsitteelliset, teoreettiset ja empiiriset lähtökohdat (Pasi Pyöriä)
  4. Skills — osaamisen tulkintakehykset teollisuusaloilla (Esa Jokinen)
  5. Teollisuustyöntekijöiden työurat 14 kohortilla — pirstoutuneet vai vakautuneet? (Aart-Jan Riekhoff, Satu Ojala & Pasi Pyöriä)
  6. Teollisuusalojen naisten ja miesten työtulot koulutusaloittain ja toimialoittain neljällä eri kohortilla (Satu Ojala)
  7. Työssä oppiminen teollisuusaloilla — erikoisammattitutkintojen vaikutus tuloihin, työllisyyteen ja työttömyyteen (Satu Ojala & Liudmila Lipiäinen)
  8.  Yrityksen kannattavuus ja investoinnit aineettomaan pääomaan henkilöstön työuran kannalta (Pasi Pyöriä, Satu Ojala & Liudmila Lipiäinen)

Tutkimustuloksista kerromme myöhemmin…