Perheellistyminen on yhä haaste naisten urakehitykselle

Tutkimusryhmämme Työelämän tutkimus -lehdessä (2/2020) julkaiseman artikkelin mukaan lapsen saanti heikentää naisten työuran vakautta, mutta miesten muutoinkin vakaampia työuria perheellistyminen ei hetkauta. Analysoimme tutkimuksessamme Tilastokeskuksen työntekijä–työnantaja-aineiston (FLEED-FOLK) ja siihen yhdistetyn tilinpäätöspaneelin avulla yksilö-, perhe- ja yritystekijöiden (erityisesti yritysten kannattavuuden) yhteyttä työuriin vuosina 2007–2015. Lue kokoteksti täältä:

Työurien vakaus ja taantuma: yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut 2007–2015