Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista -seminaari Lahdessa 4.2.2019

Pirstoutuvatko työurat -hankkeen tutkija Pasi Pyöriä ja hankkeen ohjausryhmän jäsen Susanna Bairoh (TEK ry) puhuivat 4.2.2019 Lahdessa järjestetyssä Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) seminaarissa. Pyöriän mukaan määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden keskittyminen naisille on edelleen selkeä tasa-arvo-ongelma, joka koskettaa myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneita naispalkansaajia. Bairoh puolestaan puhui työelämän uusista osaamisvaatimuksista erityisesti tekniikan aloilla. Bairohin mukaan työn sisältö ja luonne voi muuttua nopeastikin, vaikka vanhat ammatit eivät katoaisikaan. Tämä edellyttää kykyä oppia jatkuvasti uutta ja mukautua muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin.