Pasi Pyöriä Suomen Kuvalehdessä 7.8.2020

Syksyllä 2002 peruskoulun kuudennen luokan aloittaneet lapset ovat nyt kolmekymppisiä: Suomen Kuvalehti (7.8.2020 / nro 32) selvitti, mitä yhden 6B:n oppilaista tuli aikuisina. Suurin osa heistä on SK:n mukaan tyytyväisiä tilanteeseensa, vaikka pätkätyöt ovat tulleet tutuiksi.

Pasi Pyöriä kommentoi nuorten työuria toteamalla, ettei ole kovin huolissaan nykyisistä kolmekymppisistä.

Todennäköisesti tämänkin ikäluokan asema paranee, kun he ehtivät olla pidempään työelämässä.

Tutkimuksen valossa työelämä ei ole sanottavasti muuttunut pirstaleisemmaksi. Määräaikaisuuksia ja pätkätöitä on ollut aiemminkin, mutta täystyöllisyyden aikana niistä on kenties hermoiltu vähemmän.

Suomalaisten palkansaajien työurat ovat viime vuosikymmenten aikana pikemminkin vakaantuneet.

Talouskriisejäkin on ollut aina, Pyöriä muistuttaa. Suunnilleen kymmenen vuoden välein.