Pasi Pyöriä nuorten työmarkkinatilanteesta ja työurista

Miten nuoret oikeasti pärjäävät? Näin kysytään Veikkauksen inhimillisissä uutisissa 20.9.2019. Pasi Pyöriän mukaan useimmilla nuorilla matkaan kuuluvat esimerkiksi työskentely eri aloilla vaihtelevissa tehtävissä ja erilaisissa työsuhteissa, kunnes omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet löytyvät. Lähes kaikilla ne kuitenkin ennen pitkää löytyvät ja valtaosa nuorista löytää työn, jossa he viihtyvät.

Ks. myös Pasi Pyöriä toim. (2017) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.