Ajankohtaista tietoa SAK:sta

SAK:n työolobarometri ja luottamushenkilöpaneeli: Teknologisilla uudistuksilla vain vähän työllisyysvaikutuksia

SAK:n työolobarometrin ja luottamushenkilöpaneelin mukaan teknologisilla uudistuksilla ei näyttäisi tähän mennessä olleen merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Uutta teknologiaa käyttöön ottaneiden työpaikkojen työntekijöistä 74 prosenttia kertoi, ettei heille kuuluneita työtehtäviä ole siirtynyt koneiden, automaattien, robottien tai muun teknologian tehtäväksi. Saman suuntainen tulos saatiin luottamushenkilöpaneelin kyselyssä, jossa 72 prosenttia vastaajista arvioi, ettei uuden teknologian käyttöönotolla ole ollut työllisyysvaikutuksia. Seitsemän prosenttia kertoi työntekijämäärän lisääntyneen teknologisten muutosten johdosta ja 15 prosenttia kertoi sen vähentyneen. Teknologiset muutokset ovat SAK:laisilla aloilla kuitenkin varsin yleisiä. Vuonna 2018 tehdyissä kyselyissä lähes puolet työntekijöistä ja 60 prosenttia luottamushenkilöistä kertoi, että heidän työssään on viimeisten vuosien aikana otettu käyttöön uusi teknisiä laitteita. Lue lisää SAK:n työolobarometrin 2018 osaraportista, miten uusi teknologia muuttaa palkansaajien työtä.  Lue myös siitä, miten työntekijät pääsevät vaikuttamaan uuden teknologian hankintaan, SAK:n luottamushenkilöpaneelista 2018.