Ajankohtaista tietoa Kemianteollisuudesta

Kemianteollisuudessa osaamisen laatu ratkaisee

Kemianteollisuuden osaamiskartoituksen 2018 mukaan osaamisen laatuun on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Vaikka laajaa työvoimapulaa ei alalla vielä koettu, työvoimakilpailun kiristyminen näkyy myös kemianteollisuuden yrityksissä. Rekrytointivaikeuksia on ollut pitkään muun muassa sähkö- ja automaatioalan osaajien sekä huippututkijoiden palkkauksessa. Erityistä huolta yritykset kantavat vastavalmistuneiden luonnontieteellisestä ja matemaattisesta osaamisesta sekä alan vetovoimasta. Kemianteollisuus ja kemian osaaminen ovat ratkaisevassa asemassa keskeisten maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisuissa, joten alan koulutukseen halutaan saada parhaat osaajat. Lue lisää tutkimuksen tuloksista täältä.