Aikuisten aivokuvantamismittaukset valmistuivat

Kevättalven aikana projektissa on kerätty aikuisten aivokuvantamisaineistoa. Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa yksilöllisiä tunnekokemuksia yhdistämällä tunnekokemusaineiston laadullista aineistoa sekä elokuvien, tarinoiden ja yksilöllisten tunnekokemusten kuvittelun avulla tuotettujen tunteiden aikana mitattua aivokuvantamisaineistoa. Tutkimuksen osallistujat ovat siis päässeet eläytymään ja arvioimaan omia tunteitaan monelta eri kantilta.

Aivokuvantamismittaukset toteutettiin toiminnallisella magneettikuvauksella (fMRI) Aalto-yliopiston Advanced Magnetic Imaging (AMI) -keskuksessa Espoon Otaniemessä. AMI-keskuksen toiminta on saanut jatkua läpi korona-ajan, kiitos tarkan koronaturvallisuusohjeistuksen, jota kaikki laitteen käyttäjät ja osallistujat ovat huolellisesti noudattaneet. Projektin tutkimusavustaja Anniina on huolehtinut mittauksista ja yhteydenpidosta osallistujiin. Koko projektin puolesta kiitos Anniinalle ja AMI-keskuksen henkilökunnalle sujuvista mittauksista, sekä suurkiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille hienosta aineistosta!

Tämän osatutkimuksen osalta siirrymme seuraavaksi aineiston analyysiin, ja seuraavat lapsilla ja nuorilla toteutettavat aivokuvantamismittaukset ovat vuorossa loppuvuodesta 2021.