Reeta Jääskeläinen ja Anniina Åkerla aloittivat projektin tutkimusavustajina

Reeta Jääskeläinen ja Anniina Åkerla aloittivat projektin tutkimusavustajina.

Projektiryhmä vahvistuu lokakuun alussa, kun tutkimusavustajat Reeta Jääskeläinen ja Anniina Åkerla aloittavat työt Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimusavustajarahoituksen turvin.

Reeta tulee mukaan lasten ja nuorten tunnekokemusaineiston keräämiseen. Hän vastaa aineistonkeruun koordinoinnista ja järjestelyistä yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa sekä aineistonkeruusta erityisesti lasten haastatteluiden osalta. Lasten ja nuorten tunnekokemusaineistoa kerätään lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Anniinan tehtävät liittyvät aikuisten tunnekokemusten aivoperustan kartoitukseen. Hän hoitaa aivojen toiminnallisen magneettikuvauksen (fMRI) mittausten järjestelyitä ja aineistonkeruuta. Mittaukset toteutetaan Espoossa, Aalto-yliopiston Advanced Magnetic Imaging -keskuksen magneettikuvauslaitteistolla talven 2020-2021 aikana.

Tervetuloa mukaan projektiin!