TUURA yritysyhteistyötä rakentamassa

TUURA-hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulutuksen valmiuksia edistää tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) hankkeessa ovat mukana International Business, Liiketalous ja Media-alan koulutus.

Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena TAMKissa on luoda työnantajaverkosto, jonka jäsenillä on halua ja valmiutta ottaa harjoitteluun tukea tarvitsevia opiskelijoita. Meillä Tampereen seudulla vertailukohteena on ollut PAEKin (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus) Ammattipolun työnantajarekisteri

Pohdimme työnantajaverkoston luomista kesän korvalla toukokuussa ja käytännön toimiin on tarkoitus ryhtyä syksyllä 2019. Aloitimme kartoittamalla potentiaalisia yrityksiä ja yhteisöjä omista verkostoistamme ja kokemuksistamme harjoittelunohjaajina. Sovimme, miten yrityksiä on tarkoitus lähestyä ja kirjoitimme valmiiksi keskeisimmät argumentit, joilla kerromme TUURA-hankkeesta ja tavoitteestamme. TAMKissa tukea tarvitsevien opiskelijoiden pulmat liittyvät useimmiten esimerkiksi sosiaalisuuteen, stressinsietokykyyn ja lieviin mielenterveyden häiriöihin. Ottaessamme yhteyttä yrityksiin tuomme esille opiskelijoiden positiivisia puolia ja osaamista, kuten kielitaitoa, viestintäosaamista ja liiketaloudellista osaamista.

Seuraavaksi tarkoitus on edetä puhelinkeskustelusta henkilökohtaiseen tapaamiseen yrityksen edustajien kanssa. Keskeistä on sopia yhteistyömuodoista ja tavoitteista siten, että molemmat osapuolet hyötyvät siitä. Samalla sovitaan, millaisia ovat sopivat työtehtävät ja millaista tukea yritys saa koululta. Mikäli yritys lähtee mukaan verkostoon, kerromme harjoittelupaikasta opiskelijalle ja varsinaisen harjoittelusopimuksen opiskelija tekee itse yrityksen kanssa.

Tavoitteenamme on, että harjoittelun aikana koulun ohjaaja käy työpaikalla tarpeen mukaan, vähintään harjoittelun alussa ja lopussa. Aloituspalaverissa keskustellaan opiskelijan ja työnantajan kanssa soveltuvista tehtävistä, työajoista ja mahdollisista erityistarpeista. Samalla sovitaan, miten harjoittelun aikana pidetään yhteyttä ja seurataan opiskelijan kehittymistä. Lopuksi on palautekeskustelu, jossa käydään läpi harjoittelun anti sekä opiskelijalle, koululle että yritykselle.

Keskusteluissa työnantajien kanssa olemme todenneet, että yritykset ovat kiinnostuneita tämän kaltaisesta yhteistyöstä.

Kirjoittajat

Anneli Karppinen, lehtori, Media-ala, TAMK

Paula Lamminen, lehtori, Liiketalous, TAMK

Marita Tuomala, lehtori, International Business, TAMK