Esittely

Tervetuloa TUURA - Tukea urapolulle -hankkeen sivustolle

TUURA – Tukea urapolulle -hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulutuksen valmiuksia edistää tukea tarvitsevien opiskelijoidensa työllistymistä. Hankkeessa kartoitetaan tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden erityistarpeita sekä työelämätahojen näkökulmia uraohjauksessa ja työllistymisen tukemisessa sekä luodaan tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet. Lisäksi kehitetään tarvittavia tukitoimia amkien ura- ja rekrytointipalvelujen prosesseihin.

Hankkeessa vahvistetaan ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä sekä lisätään ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan 1.4.2018 -31.12.2020 välisenä aikana. Rahoituslähde: ESR 2014-2020