Aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyminen opintojen edistäjänä Humakissa

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogikoulutuksessa osallisuus, yhteisöllisyys ja ohjaamistaidot ovat merkittävässä roolissa. Aloittavan vuosikurssin opiskelijat pääsevät jo opintojen alkuvaiheessa toimimaan ryhmissä ajoittain vaativissakin toiminnoissa. Humakin Kuopion kampuksella yhteisöpedagogiopiskelijat toimivat myös sekaryhmissä tulkkiopiskelijoiden kanssa tehden mm. kampuksen avajaiset.

Kotiryhmät ovat kooltaan pieniä (4-6 henkilöä). Pienryhmässä opiskelijat tutustuvat paremmin toisiinsa ja luottamussuhde syntyy nopeammin. Pienryhmä on jäsenilleen kohtaamispaikka, jossa jäsen kokee olevansa arvostettu jäsen ja hän saa paremmin huomiota mielipiteilleen kuin suuressa ryhmässä. Pienryhmä ratkoo tehtäviä yhdessä ja niitä pohtiessa syntyy monipuolista ajatustenvaihtoa. Myös vuorovaikutustaidot vahvistuvat pienryhmätyöskentelyssä. Opiskelija oppii perustelemaan näkökantojaan ja ottamaan huomioon myös toisenlaisia mielipiteitä. Ryhmä toimii yleensä hyvin autonomisesti mutta mikäli ryhmätoiminnassa tulee vaikeuksia, tulee HEKS-valmentajan puuttua tilanteeseen ja auttaa ryhmäläisiä ratkaisemaan ongelmatilanteen.

Opintojen toisella viikolla kävimme aloittavien yhteisöpedagogiopiskelijoiden ryhmäytymisleirillä Kuopion Rytkyn leirikeskuksessa. Opiskelijat olivat ennen leiriä muodostaneet ns. kotiryhmiä tutor-opiskelijoiden johdolla. Jokaisella kotiryhmällä on oma henkilökohtainen tutor ja HEKS-valmentaja. Leiri kesti 24 tuntia sisältäen yöpymisen ja erilaisia ryhmäytymistä edistäviä tehtäviä. Ennakkotehtävänä kotiryhmät saivat valmistella leirin alkuun noin kymmenen minuuttia kestävän ryhmäytymistä edistävän toiminnon. Ennakkotehtävää suunnitellessaan opiskelijat pääsivät tutustumaan kotiryhmänsä jäseniin ja heidän erilaisiin vahvuuksiinsa.

Leiri aloitettiin kotiryhmien suunnittelemilla ryhmäytymistehtävillä. Opiskelijat saivat yhteisöpedagogeille tärkeää ohjaamiskokemusta turvallisessa ja tutussa seurassa muiden aloittavien opiskelijoiden kanssa. Myös leirillä olevat kaksi HEKS-valmentajaa osallistuivat ryhmäytymistoimintoihin ja tämä edesauttoi luonnollisesti toimintoihin heittäytymistä. Toiminnot olivat sopivan monipuolisia ja tunnelma oli vapautunut ja nauru raikui leirikeskuksella. Illan aikana koriryhmät saivat vielä suunnitella rennompaa iltaohjelmaa sekä osallistua HEKS-valmentajien kilpailulliseen ohjelmanumeroon, jossa täytyi ryhmässä ratkoa erilaisia kimurantteja tehtäviä. Leirin toisena päivänä kotiryhmät saivat jatkaa työskentelyä omissa ryhmissään, jolloin keskityimme toiminnallisin keinoin esim. yhteisöpedagogin ammatillista etiikkaa koskeviin pohdintoihin. Kotiryhmät tekevät ensimmäisen opiskeluvuoden aikana monia ryhmätehtäviä, joten tämä valmisti heitä rennolla tavalla tuleviin opintotehtäviin. Osa opintotehtävistä tehdään myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Kuopion kaupungin kanssa ryhmät pääsevät toteuttamaan koulujen syysloman aikaan olevan Supersyysloman aktiviteetteja lapsille ja nuorille eri puolille Kuopion kaupunkia.

Ryhmäytymisen kannalta aloitus on erittäin tärkeällä sijalla. Ilmapiirin täytyy olla turvallinen, johon jokainen jäsen uskaltaa osallistua. Pelko on oppimisen suurimpia estäjiä. Keskinäinen kunnioitus ja hyvä henki ryhmässä syntyy, kun jokainen ryhmäläinen kokee tulleensa huomioiduksi. Sitoutuneisuus opintotehtävien suorittamiseen on edellytyksenä sille, että ryhmän sisällä tapahtuu oppimista ja ryhmä pääsee tavoitteisiinsa. Ryhmän toiminnoissa tapahtuu usein ensimmäisen vuoden aikana erilaisia kriisitilanteita, joiden ratkaiseminen on myös tietynlainen oppimistilanne. HEKS-valmentajan rooli ryhmätoiminnassa on rinnalla kulkemista ja auttamista tavoitetta kohti.

Kirjoittaja: Jari Klemola, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu